Odporúčané zaujímavé odkazy

 

INDIVIDUÁLNE PORADENSTVO PRE TÝCH, KTORÍ CHCÚ NIEČO ZMENIŤ

 

     

 

Prírodná liečba sleduje a hodnotí stav celého organizmu, berie do úvahy vzájomné súvislosti v celom organizme a následne vhodné riešenie, ktoré sa ale opäť týka harmonizácie celého organizmu, nie len určitej časti. Jednotlivé symptómy sa v prírodnej liečbe chápu ako snaha organizmu o prežitie – napr. zvýšená teplota je potrebná na zničenie niektorých vírusov, podobne je to s hnačkou, vracaním, či rakovinou. Organizmus sa snaží vylúčiť z tela nebezpečné toxíny v záujme prežitia.

 

Cieľom prírodnej liečby je identifikovať a odstrániť príčinu zlého zdravotného stavu a dodať organizmu potrebné vitálne látky tak, aby sa naštartoval proces uzdravovania. Táto cesta, samozrejme, nie je ľahká ani rýchla. Príroda potrebuje čas na to, aby postupne dala do poriadku každú jednu bunku v našom organizme, my zas potrebujeme čas na to, aby sme prehodnotili svoj postoj k životu, svoje myšlienky a našli riešenie tak, aby sme si nevytvárali chorobu. Pôvod ochorenia je potrebné vždy hľadať v človeku samotnom. Ak sa bezhlavo rútime proti sebe, nerešpektujeme Božie zákony, prírodné zákony, vzniká nerovnováha a prichádzajú signály s odkazom zastav sa! Pre dnešnú dobu je charakteristické, že vážny zdravotný problém je pre mnohých ľudí jediným dôvodom, aby sa konečne začali o seba zaujímať, o svoje pocity, svoju spokojnosť, svoj životný štýl a začali konať.    

 

Na to, aby sme zvládli ochorenie, potrebujeme z organizmu odstrániť jedy a iné odpadové látky, dodať potrebné vitálne látky, aby sa mohol organizmus začať liečiť (správna výživa, doplnky, cvičenie, relax, masáže a rôzne terapie), a zabezpečiť ich optimálne využitie (krv, lymfatický systém, trávenie a črevá). Zvýšenie energie a sily organizmu naštartuje uzdravovanie a dodá silu na usporiadanie myšlienok a emócií. Vtedy, keď prijmeme zodpovednosť za svoje zdravie, vtedy sa uzdravíme.

 

Na začiatok je dôležité uvedomiť si, že nič nie je stabilné a nemenné. Všetko, vrátane génov a genetickej informácie, je v neustálom pohybe a prispôsobovaní sa. Akýkoľvek názor alebo informácia či neochvejné tvrdenie, s ktorým sa často stretávame, môže byť len jedným z mnohých pohľadov alebo názorov na vzniknutú situáciu. To, že sa niečo nedá, je len jeden z pohľadov. Takéto obmedzenia a hranice si tvoríme my sami, ak sme ochotní tieto tvrdenia akceptovať.

Ak ste sa rozhodli niečo zmeniť a potrebujete pomôcť alebo poradiť s konkrétnym problémom, môžete sa obrátiť na:

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.  

 

Jednorazová konzultácia o možnostiach neinvazívnej prírodnej terapie - 25 eur.

Viacnásobná e-mailová komunikácia (3 maily)  - 50 eur.

 

V úvodnom e-maily mi popíšte aký problém by ste chceli prekonzultovať, ako dlho už problém riešite, aj ako ste ho riešili (lieky, prírodné prostriedky, aký bol výsledok), aký je váš životný štýl, ako sa stravujete, napíšte mi ako sa máte, čo vás trápi. V prípade potreby vás požiadam o ďalšie informácie.  

 

CIEĽOM PORADENSTVA je navrhnúť vhodné možnosti ako podporiť organizmus, aby sa aktivovali jeho prirodzené samoliečebné a regeneračné schopnosti a navodiť v organizme rovnováhu, prečistenie a posilnenie funkcie jednotlivých orgánov a celého organizmu. Cieľom je tiež vzdelávanie v oblasti starostlivosti o zdravie a prevencia. Nenahrádza však odbornú lekársku starostlivosť.    

 

VÝSLEDKOM KONZULTÁCIE je návrh liečebného plánu, alebo preventívnych opatrení, ktorý môže zahŕňať nasledujúce možnosti prírodnej terapie:

 

1. Fytoterapia a bylinne tinktúry – adaptogény, liečivé čaje, liečivé koreniny.

2. Aromaterapia – masáž, obklady, inhalácia, možnosti esenciálnych olejov na posilnenie a harmonizáciu organizmu.

3. Nutričná terapia – vitamíny, minerály, aminokyseliny, probiotiká, oleje lisované za studena, antioxidanty, bioflavonoidy, enzýmy.

4. Gemmoterapia – detoxikácia a posilnenie organizmu pupeňmi.

5. Možné príčiny, prečo bunky strácajú svoje vibrácie, prečo nefungujú správne, prečo neprijímajú nutričné látky a signály, prečo nevylučujú odpadové látky, aký je pohľad prírodnej liečby na daný problém, ako súvisí psychika s nervovým, imunitným, hormonálnym systémom aj celým organizmom.

 

Na vaše otázky budem odpovedať na základe svojich schopnosti, vedomosti a možnosti. 

 

 

KTO VÁM BUDE ODPOVEDAŤ NA VAŠE OTÁZKY?

 

 

Mgr. Ľubica Prisenžňáková, PhD. 

 

 Aktívne sa venujem prírodnej liečbe a komplexnému pohľadu na ochorenie a celkovému stavu človeka. Zaujíma ma psychika, emócie a životné okolnosti, ktoré sú spúšťačom geneticky podmienených ochorení, a či je možné tento stav ovplyvniť, to, akým spôsobom sú navzájom poprepájané jednotlivé orgány v tele, akú úlohu v procese ochorenia zohráva nervový systém.

 

Mojou srdcovou záležitosťou sú bylinky a prírodné látky a ich bioenergia. Zaujíma ma, akým spôsobom harmonizujú organizmus, ako ovplyvňujú jednotlivé orgány a aký je ich mechanizmus účinku. V poradenstve uprednostňujem jednoduché a dostupné riešenia a overené prírodné produkty, ktoré majú viaceré pozitívne účinky súčasne.  

 

Zúčastňujem sa aktívne aj pasívne rôznych seminárov, školení a kurzov, odborných konferencií s témou prírodnej a alternatívnej liečby. Som autorkou alebo spoluautorkou článkov s témou pôsobenia prírodných látok na organizmus človeka a prírodnej liečby. 

 

Ukončila som doktorandské štúdium na Jesseniovej lekárskej fakulte v Martine v odbore farmakológia, kde som sledovala mechanizmus účinku prírodných látok. Venovala som sa toxickému pôsobeniu ťažkých kovov na organizmus človeka a environmentálnemu zdraviu. V roku 2010 som za vedecko-výskumnú prácu Potenciál periférne účinkujúcich rastlinných polysacharidov v antitusickom pôsobení získala ocenenie Prevedy, II. ročníka interaktívnej konferencie v sekcii organická, bioorganická, farmaceutická chémia, farmakológia a toxikológia.

 

 

 

 

ZOZNAM NIEKTORÝCH Z PUBLIKOVANÝCH PRÍSPEVKOV 

 

Prisenžňáková, Ľubica: Enzýmy – jiskry života. In: Meduňka, č.2 (2013).

Prisenžňáková, Ľubica - Nosáľová, Gabriela - Hromádková, Zdenka - Ebringerová, Anna: The pharmacological activity of wheat bran polysaccharides. In: Fitoterapia. - Roč. 81, č. 8 (2010), s. 1037-1044

Prisenžňáková, Ľubica - Šutovská, Martina - Nosáľová, Gabriela - Fraňová, Soňa  - Jošková, Marta  - Capek, Peter: Antitussive active herbal polysaccharides isolated from malian medical plants Trichilia emetica Vahl. (Meliaceae),and Opilia celtidifolia Guill. and Perr. Endl. ex Walp. (Opiliaceae) In: Acta Medica Martiniana. - Roč. 9, č. 2 (2009), s. 18-24

Prisenžňáková, Ľubica - Nosáľová, Gabriela - Šutovská, Martina: Terapeutický benefit arabinogalaktánov izolovaných z Coffea arabica a Trichilia emetica In: Diagnostika a terapia v pediatrii 11. - Martin : JLF UK, 2009. - S. 83-85. - ISBN 978-80-88866-68-8

Prisenžňáková, Ľubica - Nosáľová, Gabriela - Šutovská, Martina: Antitusický účinok polysacharidov izolovaných z vybraných liečivých rastlín. In: Centrum experimentálnej a klinickej respirológie. - Martin : Univerzita Komenského Jesseniova lekárska fakulta, 2009. - S. 113-118

Prisenžňáková, Ľubica - Nosáľová, Gabriela - Šutovská, Martina - Hromádková, Zdenka - Capek, Peter: Ovplyvnenie kašľového reflexu bioaktívnymi rastlinnými polysacharidmi. In: Nové trendy vo farmakoterapii [elektronický dokument]. - Martin: Jesseniova lekárska fakulta UK, 2010. - S. 53-58. - ISBN 978-80-88866-79-4

Prisenžňáková, Ľubica - Nosáľová, Gabriela - Sadloňová, Vladimíra - Hromádková, Zdenka: Využitie pektínov izolovaných z Cucurbita pepo var. styriaca (Cucurbitaceae) v terapii kašľa. In: Pokroky vo farmakológii v Slovenskej republike 5. - Bratislava : Farmaceutická fakulta UK, 2010. - S. 59-64. - ISBN 978-80-223-2883-8

Prisenžňáková, Ľubica - Nosáľová, Gabriela - Hromádková, Zdenka - Capek, Peter: Vzťah štruktúry a antitusickej aktivity rastlinných polysacharidov In: Nové poznatky v respirológii. - Martin : Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta, 2010. - S. 65-70. - ISBN 978-80-88866-82-4

Prisenžňáková, Ľubica - Nosáľová, Gabriela - Capek, Peter: Farmakologická a antitusická aktivita xylánových polysacharidov z Fagus sylvatica L. (Fagaceae). In: Nové trendy vo farmakoterapii II. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2011. - S. 46-50. - ISBN 978-80-89544-02-8

Prisenžňáková, Ľubica - Nosáľová, Gabriela: Antitusická aktivita rastlinných polysacharidov. In: Pokroky vo farmakológii v Slovenskej republike 6. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, 2011. - S. 49-55. - ISBN 978-80-223-3073-2

Navarini, L. - Suggi-Liverani, F. - Prisenžňáková, Ľubica - Paulovičová, E. - Nosáľová, Gabriela - Matulová, M. - Capek, Peter - Coradini, D. - Casarsa, C. : Biological activities of arabinogalactan - proteins isolatedfrom Coffea arabica freeze dried instant cofee. In: 23rd International Conference on Coffee Science [elektronický dokument]. - Paris : ASIC, 2010. - S. 92-100

Prisenžňáková, Ľubica - Nosáľová, Gabriela - Šutovská, Martina - Capek, Peter: Netradičné zdroje aktívnych polysacharidov proti kašľu. In: 23. Slovensko-poľské Vojtekove-Rudnikove dni detskej pneumoftizeol a imunoalergológie. Dolný Smokovec: Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a resp. chorôb, 2011. - S. 58-61. - ISBN 978-80-89544-03-5

Prisenžňáková, Ľubica - Šutovská, Martina - Nosáľová, Gabriela - Capek, Peter: Unconventional sources of antitussive active polysaccharides. In: Prague Medical Report (Sborník lékařský). - Roč. 109, suppl. (2008), s. 102-104

Prisenžňáková, Ľubica - Nosáľová, Gabriela - Hromádková, Zdenka - Košťálová, Zuzana: Effect of herbal polysaccharides of Cucurbita pepo on the cough reflex. In: Acta Medica (Hradec Králové). - Roč. 5, č. 3 (2010), s. 190

Prisenžňáková, Ľubica - Nosáľová, Gabriela- Košťálová, Zuzana - Hromádková, Zdenka- Šutovská, Martina: Účinnosť rastlinných pektínov v tlmení kašľového reflexu. In: Farmakológia 2009. 59. Farmakologické dni. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2009. - S. 40. - ISBN 978-80-223-2708-4

Prisenžňáková, Ľubica -Nosáľová, Gabriela: Supresia kašľa polysacharidmi z tekvice olejnatej. In: 5. Haľákove dni. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského, 2009. - S. 27. - ISBN 978-8088866-62-6

Prisenžňáková, Ľubica- Šutovská, Martina - Nosáľová, Gabriela- Jošková, Marta: Antitusický efekt bioaktívnych rastlinných polysacharidov izolovaných z afrických rastlín. In: 6. Martinské dni hygieny-verejné zdravotníctvo. - Martin : JLF UK, 2009. - S. 70-71

Prisenžňáková, Ľubica - Nosáľová, Gabriela- Capek, Peter - Hromádková, Zdenka: Potenciál periférne účinkujúcich rastlinných polysacharidov v antitusickom pôsobení In: Interaktívna konferencia mladých vedcov 2010. 2. ročník. - Bratislava : Preveda, 2010. - S. 58. - ISBN 978-80-970421-5-8

Prisenžňáková, Ľubica - Nosáľová, Gabriela - Capek, Peter - Hromádková, Zdenka: Modulácia kašľového reflexu rastlinnými polysacharidmi. 

<

počítadlo.abz.cz