Šaman se skrývá v každém z nás: Léčení těla napojením se na univerzální životní sílu

 

 

Žijeme v oceánu jemné energie. Když si ji začneme uvědomovat, je možné, že se ji naučíme i používat.

Starověké kultury věděli o tom, že žijeme v obrovském oceánu energií. Uvědomovali si, že planety a hvězdy jsou živými organismy, které mezi sebou komunikují. Byli přesvědčeni o tom, že stromy plní úlohu antén, které odesílají přírodní jemné síly a informace ze Země na jiné hvězdy a planety, ale i naopak, že takové síly a informace přijímají z jiných nebeských těles zpět na Zemi.

 

Prodávali si mezi sebou poznání, že každý předmět a každá bytost mají vědomí a že podle svých možností jsou napojeny na tuto jemnou energii, což umožňuje základní kosmický dialog.

 

 

 

 

 

Starověké kultury byly jednoduše přesvědčeny, že veškerá hmota, včetně fyzického těla, je seskupením této vesmírné energie. Podle chápání starověkých kultur, naše myšlenky a emoce jsou také určitou formou energie.

 

Když jsou naše myšlenky a pocity v harmonii s polem vesmírné životní energie, stáváme se zcela průchozími pro přijímání a vysílání jemné vesmírné energie. V tom případě přes nás protéká životní energie Země a vesmíru hladší a v hojnějším množství, provází nás v našem vývoji, odhaluje nám nové perspektivy a probouzí v nás větší schopnosti. Mezi tyto schopnosti patří vyšší tvořivost, mimosmyslové vnímání a schopnost rychlého tělesného uzdravení. Šamani se učí tuto energii cítit, vnímat a používat ji, aniž by ji oslabovali či pozměnili. Šamani tento proces často připodobňují tomu, že se z nich stává „dutá kost“.

 

 

Každý z nás vysílá a přijímá energii

 

Tento univerzální oceán energie se v Číně nazývá „čchi“ („Qi“), v Indii se zas nazývá „prána“. Tato energie proudí naším tělem, projevuje se v elektromagnetickém spektru a zahrnuje v sobě i jiné, jemnější druhy energie, které ještě nejsou západní vědou prebádané. Znalost této energie se využívá při akupunktuře, v níž se pomocí tenkých jehel napomáhá proudění životní energie přes energetické uzly v těle. U mistrů bojových umění je tato energie zároveň vnitřní silou, kterou kultivují a mají schopnost nasměrovat ji směrem ven.

 

 

 

Indiáni z kmene Hopi na jihozápadě Severní Ameriky používají pojem „kachina“, kterým pojmenovávají svět jemných energií. Na to, aby navázali spojení s „kachinou“, provádějí rituály a obřady – tím chtějí přivolat déšť, aby jejich budoucí úroda měla dostatek vláhy, dosáhnout uzdravení nebo získat jiné výhody. 

 

 

V kmeni Dogonů žijících v Africe znají pojem „bayuali“. Nazývají ním kanál, kterým Země přes nás přenáší své energie. A pro kanál, kterým své energie přes nás přenáší vesmír, mají pojmenování „yenu“. Dogonové jsou přesvědčeni, že jako lidé jsme zodpovědní za to, abychom se stali čistými průchody, kanály, které by měly usnadňovat proudění vesmírných energií, a ne do nich zasahovat či jim bránit.

 

 

 

 

Západní medicína zužuje svůj pohled při zkoumání lidského těla jen na existenci elektromagnetických energií, neuznává už fakt, že lidské tělo pracuje jako obousměrná anténa. Lékaři používají zařízení jako jsou EKG (elektrokardiogram) a EEG (elektroencefalografie).

Tyto přístroje měří elektrickou energii, která vyzařuje zevnitř těla pacienta a podle toho určí, zda je pacient stále naživu. Lékaři, doktoři a vědci vědí o tom, že naše tělo přijímá informace z okolních elektromagnetických polí, na jejichž základě pak tělo reguluje svůj cirkadiánní rytmus. Ten známe zejména jako střídání spánku a bdělého stavu (vnitřní hodiny).

 

Vědecké výzkumy poukazují na to, že mícha (obsahuje mozkomíšní mok, který je vodivý) pracuje jak přirozená anténa, a také že DNA plní funkci fraktální antény, která je schopna pracovat na různých frekvencích současně.

Uveďme ještě jeden zajímavý fakt – americká armáda během války ve Vietnamu dokázala, že stromy jsou mimořádně účinné antény při bezdrátové komunikaci a pro tento účel je i využívala.

 

 

7,83 Hz – Země a vesmír si mezi sebou vyměňují energii a informace

 

 

Nikola Tesla byl fyzik, který svými vynálezy položil základy moderního využívání elektrické energie a bezdrátové technologie. Jako některé z jeho vynálezů můžeme zmínit střídavý elektrický proud, rádio, rentgenové záření, radar či dálkové ovládání.

 

 

Tesla však objevil, že i samotná Země přijímá, uchovává a vysílá energii. V roce 1989 postavil laboratoř na vrchu Pikes Peak v Colorado Springs, což je místo, které indiáni z kmenů Hopi a Ute považují za posvátné. Během experimentů probíhajících v tomto laboratoři Tesla zaznamenal existenci vln elektromagnetického pole s mimořádně nízkou frekvencí (ELF). Ty se přenášely přirozeným způsobem v prostoru mezi povrchem Země a ionosférou, která se nachází ve výšce 80 km nad zemským povrchem.

 

 

Objevil, že mezi těmito nízkofrekvenčními vlnami jsou takové, jejichž vibrace jsou přibližně 8 kmitů za sekundu (8 Hz) a že tyto vlny se ve srovnání s jinými pohybují mezi Zemí a ionosférou hladší, s menším odporem a větší amplitudou (silou). Tesla se domníval, že je možné použít tuto přirozenou frekvenci s kmitočtem přibližně 8 Hz jako nosnou vlnu pro přenos informací a energie bez použití kabelů, a to do každé části Země.

 

 

Měl upřímný zájem o ochranu a zachování přírodních zdrojů Země pro budoucí generace. Vášnivě vyprávěl o potřebě lidstva skoncovat s využíváním fosilních paliv jako zdroje energie. Jeho cílem bylo použít sílu „samotného soukolí přírody“ napojením se na přírodní a obnovitelnou zásobu baterie, která se nachází mezi Zemí a ionosférou.

 

 

Teslovi se nepodařilo získat dostatek financí pro dokončení projektu zaměřeného na bezdrátový přenos elektrické energie. No jeho myšlenka bezdrátového přenosu informací nakonec vedla k vynálezu AM a FM kmitočtových modulací.

 

 

Tesla také uvedl, že během experimentů na Pikes Peak zaznamenal rádiové vlny, které byly vysílány z kosmu na Země. V mnoha zemích po celé Zemi se dnes využívají rádiové vlny při určování stavby a složení hvězd a planét.

 

 

V roce 1952 fyzik jménem Schumann změřil rezonanční frekvenci prostoru mezi povrchem Země a ionosférou. Zjistil, že její hodnota je přesně 7,83 Hz, čímž potvrdil Teslovy výpočty s výsledkem přibližně 8 Hz.

 

 

Naše Země tedy vysílá a přijímá měřitelnou frekvenci energie, která obklopuje všechno živé na planetě. Je také prokázáno, že lidský mozek ve stavu hluboké meditace snižuje svou oscilaci mozkových vln, čímž se harmonizuje s rezonanční frekvencí Země.

 

 

 

Na kosmický dialog energií se naladíme přizpůsobením frekvence našich mozkových vln

 

 

V tradici šamanů se bubnování už dlouho využívá k navození rytmické vibrace, která šamanovi pomáhá sladit svou mysl s univerzálním polem životní energie. V tomto stavu jasného vědomí je šaman schopný komunikovat s nehmotným světem.

 

 

Šaman má takto schopnost přenášet a vysílat jemné vesmírné energie, které mu umožňují léčit sebe a jiných. Šaman také přijímá informace v podobě živé představivosti, myšlenek, slov či nahlédnutí, kterými komunikuje s průvodci a předky z duchovního světa.

 

 

Tato tradice šamanů byla podrobena výzkumu za použití elektroencefalografie (EEG). Výsledky výzkumu ukazují, že pulsování mozkových vln zkoumané osoby se zpomalilo na úroveň theta vln.

 

 

Do stavu vědomí theta se dostáváme, když většina mozkových vln, které náš mozek vysílá, začnou oscilovat na frekvenci mezi 4 až 8 kmity za sekundu (4-8 Hz). Elektroencefalografické výzkumy provedené na osobách pravidelně praktikujících meditaci ukazují, že během hluboké meditace tyto osoby také dosahují theta stav vědomí.

 

 

Osoby praktikující meditaci na pravidelné bázi často uvádějí zkušenost se změněným stavem vědomí a vnímání okolních energií, náhlý výhled a sebe uvědomování, pestrobarevné vize, objevení nových schopností, emocionální a tělesné uzdravení. Také uvádějí, že čím častěji meditují, tím snadnější je pro ně vstoupit do tohoto změněného stavu vědomí.

 

 

 

Tesla o univerzálním poli životní energie věděl. Ve svém článku s názvem Man ‚s Greatest Achievement“ („Největší vynález člověka“) při popisu tohoto pole, ze kterého pochází veškerá viditelná hmota, používá pojmy z véd, jako jsou „prána“ a „Akaša“.

 

 

Tesla se vyjádřil, že mnohé ze svých myšlenek získal, když se sám nacházel ve stavu hluboké meditace.

 

 

Sám sebe nazval „citlivým přijímačem“. Uvedl, že míval vize a předtuchy včetně jedné, na jejímž základě odradil jednoho ze svých přátel, aby necestoval vlakem, který pak havaroval.

 

 

Podle dochovaných informací Tesla oplýval fotografickou pamětí a schopností vizualizace svých vynálezů s takovou přesností, že ve svých představách dokázal zařízení používat, pak na něm provedl některá zlepšení, a nakonec podal přesné a správné rozměry a parametry tohoto zařízení. A to vše bez načrtnutí jakéhokoliv výkresu či schémy.

 

 

Jeden šaman mi vysvětlil, že všichni nepřetržitě přijímáme a vysíláme energii a informace z tohoto jemného univerzálního pole. Avšak drtivou většinu času trávíme ve stavu vyšší frekvence beta mozkových vln čili 15 až 30 Hz.

Pro beta mozkové vlny jsou typické bdělost, logické a kritické myšlení či stres. To odvádí naši pozornost od jemnějších energií a zabraňuje jim ve volném proudění přes naše tělo. Mohli bychom to přirovnat k tomu, jako kdybychom měli naše autorádio naladěno stále pouze na jednu stanici, protože nevíme, že si na číselníku můžeme nastavit i jinou stanici.

 

 

Prostřednictvím pravidelné meditace je možné přeladit naše mozkové vlny na přirozenou frekvenci Země, která je přibližně 8 Hz. Je to stejný princip, jako když přeladíme naše rádio na frekvenci jiné stanice.

 

 

Když se nám takto podaří sladit se s frekvencí Země, budeme schopni přijímat více životní síly a informací z vesmíru. Při této frekvenci se rovněž stáváme nositeli energie, která se znásobuje z důvodu tzv. konstruktivní interference. Konstruktivní interference je pojem z fyziky označující zvětšení amplitudy (síly), které nastává tehdy, když se spojí dvě vlny stejné frekvence. Tedy, když zharmonizujeme naše mozkové vlny s přirozenou frekvencí planety, naše vůle a naše záměry budou vysílány a zesílené pomocí energie Země, což jim dodá mnohem větší sílu a jasnější pokyny.

 

 

 

V našem nitru se mohou probudit nové schopnosti

V mém předchozím článku s názvem „Your Cells Are Listening: How Talking To Your Body Can Help You Heal“ („Naše buňky naslouchají: Mluvit s naším tělem nám může pomoci vyléčit se“) popisuji překvapivou schopnost, kterou jsem v sobě objevila po několika měsících oddané meditace. Je to schopnost komunikovat se svým tělem pomocí slov a dosáhnout tak výrazné tělesné odezvy.

 

 

V mém případě jsem mluvila s mou nohou – v ní jsem pociťovala prudkou bolest a částečnou paralýzu, které byly důsledkem nemoci známé jako sympatická reflexní dystrofie. Okamžitě jsem ucítila, jak se mi pod kůží uvolňuje nemocné tkáně a jizvy, pálení a proudění energie v nervových drahách podél celého lýtka. Postupně jsem už dokázala záměrně lýtkový sval napnout a uvolnit, ale stále jsem v této části nohy pociťovala mravenčení, jako kdyby jí procházel elektrický proud. Po několika „rozhovorech“ s mou nohou se mi podařilo zcela obnovit původní činnost svalstva.

 

 

Uvědomuji si obrovský potenciál této techniky, která na hlubší úrovni obnovuje propojení mezi myslí a tělem. Z mého přístupu jsem proto sestavila systém, který vyučuji svých klientů. Můj systém jsem nazvala „Antara“, což v sanskrtu znamená „uvnitř“.

 

 

 

Způsob, jakým jsme zpracovali zkušenosti, s nimiž jsme se setkali během života, ovlivňuje schopnost našeho těla přijímat a vysílat univerzální energie

 

 

Při tom, jak jsem komunikovala s různými tkáněmi v různých částech mého těla jsem si uvědomila, že změny v pojivové tkáni, které nazýváme fascia, vedly k uvolnění napětí a zhojení nemocné tkáně, k uvolnění zaseknutých nervů a k odblokování akupunkturních drah, což umožnilo obnovit komunikaci mezi nervy a svaly v mé noze.

 

 

Soustava fascií v těle je tenká, velmi pevná, trojrozměrná síť z biologické tkáně, která se skládá z mnoha vrstev, obaluje a vyplňuje všechny ostatní tkáně v těle.

 

 

Fascia díky své celistvosti a pružnosti udržuje vnitřní tělesné orgány na jejich místě, narovnává páteř a udržuje klouby v kloubovém pouzdru, aniž by bránila v pohyblivosti.

 

 

Fascia také plní funkci kanálků, ve kterých se nacházejí krevní cévy, nervy a lymfatické cévy, přes které jsou do každé jedné buňky těla přiváděny živiny a hormony a kterými jsou zase odpadní látky eliminovány a odváděny pryč z těla.

 

 

Je také tělesným materiálem, na kterém se nachází soustava akupunkturních bodů. Tělesné poranění může vést k zvětšenému napětí a ke vzniku jizev a poškozené tkáně v rámci soustavy fascií.

 

 

Výsledkem je zkrácení a napnutí fascie, co má zase za následek zaseknutí nervů, přerušení proudění krve, lymfy a energie nebo vychýlení páteře a kloubů z jejich správné polohy.

 

 

Při vyučování a aplikování mé metody jsem si uvědomila, že psychická trauma je také častým důvodem napnuté a poškozené fascie. Šamani jsou přesvědčeni, že nejhlubší vrstvy tělesných tkání jsou seskupením a koncentrací emocionální energie.

 

 

Každá jedna fyzická podoba života má svůj počátek v jednoduchém emocionálním impulsu. Emocionální energii bychom mohli přirovnat k mřížce, na níž roste fyzické tělo.

 

 

Mé zkušenosti s metodou Antara mě přivádějí k závěru, že soustava fascií v těle je fyzickou podobou toho, co bych nazvala „emocionální mřížka“.

 

 

Každý jeden z nás si buduje svou jedinečnou emocionální mřížku uvnitř těla na základě energie, která pramení z pozitivních i negativních emocí.

 

 

Stres, nevyřešená traumata a potlačované emoce mohou vybudovat komplikovanou energetickou mřížku s disharmonickými frekvencemi, které, jak se zdá, mění napnutí fascie a zabraňují proudění energie. Fascii si můžeme představit jako biologickou tkáň utkanou z velkého počtu dlouhých nití.

 

 

Přes každou takovou nit vibruje životní síla podobně jak vibruje struna na kytaře, když na ni brnkáme, a tím přes ni přecházejí vlny energie. Když pootočíme ladící páčkou na kytaře a strunu napneme, tón, který vyluzuje, se také zvýší (zvýší se frekvence vibrování struny).

 

 

Když se změní napětí či pnutí nití ve fascii, začnou vibrovat jinou frekvencí. Tělo bychom pak mohli přirovnat k rozladěnému hudebnímu nástroji. To pak mění rezonanční možnosti a rozsah frekvencí, které tělo přirozeně vysílá a přijímá. Často se mi stává, když komunikuji se svým tělem, že velmi jasně pociťuji uvolňování ve fascii. A pokaždé, když se mi podaří uvolnit další napnutou vrstvu fascie nebo zjizvené tkáně, ještě v tutéž noc se mi obyčejně sní velmi živý sen.

 

 

V těchto snech se obvykle objevují osoby, vztahy či události z mé minulosti, nejčastěji ty, na které jsem už dlouho nepomyslela. Také je možné, že základem těchto snů je strach v podvědomí (nebo možná zkušenosti z minulého života) čili nic, co bych opravdu zažila během mého života.

 

 

Moji klienti také často tvrdí, že jsou překvapeni, když při praktikování metody Antara vyplavou na povrch nečekané emoce či sny. Platí to jak pro postupný, tak i pro náhlý nástup chronické bolesti.

 

 

Zdá se, jako by energie nevyjádřené emoce měla schopnost narušit napětí fascie, a tak bránit normálnímu procesu hojení po zranění. Je běžné, že v určitém okamžiku zůstane emoce v tkáni uvězněna.

Metoda Antary spočívá v uvolnění fascie a tím i v uvolnění uvězněné energie. To se pak může projevit jak volné a nerušené vyplavení emocí ven z těla. Může se to však projevit i vyplutím emocí na povrch, kde jsou uznány a zpracovány, což vede k jejich odblokování.

Po osvobození nitě se tak fascie opět začlení do celku. Tím se zharmonizuje činnost soustavy fascie – podobně jako hra naladěného orchestru. Životní síla Země a hvězd pak tělem volně proudí, což obnovuje i regenerační procesy.

 

 

Nemoci a zranění jsou příležitostí k rozvoji

 

 

Podle učení šamanů, choroba, při které nezabírá běžná léčba, je často počátečním znakem duchovního procesu, který má za následek rozpad dosavadního životního stylu konkrétní osoby nebo její stažení ze všedního, každodenního světa.

Osoba, která prochází takovým obdobím fyzické, psychologické a duchovní zkoušky musí procítit, pochopit a integrovat ty nejtěžší zkušenosti ve svém životě. Hledáním odpovědí na záhady života a tím, že se prostřednictvím meditace obrátíme do svého nitra, dosáhneme nové úrovně vědomí.

 

 

Můžeme se tak osvobodit od omezení, které jsme na sebe sami uvalili, jakož i na prostředí, ve kterém cítíme útlak – obě zmíněné omezení se mohou projevovat jako zvětšené napětí v soustavě fascie, což zabraňuje proudění energie.

Začneme si uvědomovat, že každá fyzická překážka, každá emoce a každá osoba, která nám zkříží cestu, byla stimulem pro náš vlastní rozvoj. Začneme se také lépe orientovat na cestě životem, jejíž začneme více důvěřovat a budeme po ní kráčet s větším vnitřním klidem.

Aniž bychom do ní nějakým způsobem zasahovali, necháme přes nás volněji proudit univerzální životní energii, čímž se nám v našem nitru odkryjí překvapující schopnosti.

Tato změna nás povede k vyššímu účelu či osudu, o kterých jsme dříve neměli ani ponětí. Dostáváme příležitost vyléčit sami sebe a podělit se o to, co jsme se naučili. Tím se pro svět staneme přínosem s trvalou hodnotou.

Metoda Antara je výsledkem mého vlastního experimentování se soustředěním se na záměr během hluboké meditace. Ve stavu, kdy jsou mozkové vlny sladěny s přirozenou rezonancí Země, můj úmysl komunikovat s mým vlastním tělem je přenášen s větší silou a lepším usměrněním.

S podporou Země a kosmu při spolupráci s mým fyzickým tělem se mi podařilo uskutečnit výrazné a hluboké tělesné uzdravení. Všichni existujeme v poli univerzální životní energie, každý z nás si může začít toto pole uvědomovat a naučit se s ním lépe spolupracovat.

Pomůže nám to překonat překážky a naplnit náš vyšší osud v tomto životě.

 

 

Autorkou článku je Mgr. Theresa Wade, hostující autorka pro internetový blog Wake Up World

Zpracovala: Mocvědomí.cz

Zdroj: www.cestyksobe.cz

<

počítadlo.abz.cz