Pôst nám pomôže upokojiť myseľ, aby sme jasnejšie počuli dušu

 

 

 

Pocítime príval energie a ľahkosť bytia.  Pôst - krátkodobé alebo dlhodobé dobrovoľné obmedzenie niektorých druhov jedál či úplné vynechanie jedla. Väčšinou sa spája s duchovným poznaním, očistou, svetonázorom či mysticizmom, napojením sa na vesmírnu energiu a vnímaním skutočnosti, že energia je podstatou všetkého.

 

 

 

V istom zmysle je to tiež duchovná praktika, ktorá pomáha uzdraviť sa. S pokojnou mysľou a pokorou môžeme jednoduchšie identifikovať (emočnú, duchovnú, fyzickú) ranu a začať ju uzdravovať.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Pôst má však liečivý účinok aj na fyzické telo, podporuje imunitu, detoxikačné mechanizmy, redukciu hmotnosti a využitie nutričných látok, zlepšuje činnosť mozgu, pamäte, zlepšuje schopnosť zvládať stres. Pôsobí preventívne proti rozvoju civilizačných ochorení.

 

 

 

Pôst pôsobí až na bunkovú úroveň, pretože aktivuje bunky k ich obnove a správnej činnosti.

 

 

 

Vynechanie jedného - dvoch denných jedál, vynechať jedlo na pár hodín (12 - 15), vynechanie niektorých potravín. Nejesť jeden deň. Aj toto sú možnosti na zlepšenie zdravia.

 

 

 

Obmedzením zdanlivého blahobytu v podobe veľkého množstva jedla sa môžeme dostať k pravej podstate bytia, k vyrovnanosti, pokore, harmónii s prírodou, spokojnému životu a k zmyslu, prečo sme tu.

 

 

 

Mgr. Ľubica Prisenžňáková, PhD.