INDIVIDUÁLNE PORADENSTVO PRE TÝCH, KTORÍ CHCÚ NIEČO ZMENIŤ

 

   

 Mgr. Ľubica Prisenžňáková, PhD. 

 

Všetko je energia, ktorá prúdi, vibruje, premieňa sa. Prúdenie vesmírnej energie cez naše kanály niekedy nie je čisté alebo nie je v rovnováhe, môžu vznikať bloky. Na uvoľnenie týchto blokov môžeme zvoliť rôzne postupy a terapeutické systémy. Niektoré sú efektívnejšie, iné menej, žiadne však nie sú zázračné. Celý proces niekedy trvá veľmi dlho, preto je potrebné zvoliť si takú formu liečby, voči ktorej máme dôveru a ku ktorej inklinujeme na základe stupňa nášho poznania.

 

 

Adresa poradne (osobná konzultácia po vzájomnej dohode času konzultácie)

Dohodnúť konzultáciu  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.  

 

 

 

Z môjho pohľadu uzdravenie spočíva v poznaní. Poznaní ako funguje organizmus z pohľadu fyziológie, biológie, biochémie, ako navzájom súvisí tráviaci, hormonálny, nervový a imunitný systém a psychika. V poznaní zákonitosti vesmíru, prírody, v poznaní príčiny v sebe, vo svojom spôsobe života, vo svojej mysli a následnej zmene toho, čo vieme zmeniť a čo sa dá zmeniť. Či už využitím prírody alebo energie z vesmíru. 

 

Myslím si, že jednotlivé úrovne bytia človeka sú navzájom prepojené, preto ak je oslabené fyzické telo, nestačí sa zaoberať len psychikou, je potrebné uzdravenie aj na úrovni buniek, orgánov aj systémov. Telo potrebujeme na to, aby sme mohli fungovať v tomto svete. A samozrejme aj naopak, ak budeme liečiť len fyzické telo, emočný či duchovný problém ostatne, a aj keď sa telo uzdraví, po čase sa vráti ochorenie späť, alebo sa ukáže iný problém.

 

 

Zaujímajú ma možnosti zlepšenia a udržania zdravia menej toxické a často aj účinnejšie ako lieky. Zameriavam sa na terapeutické použitie prírodných liečiv, ich vzájomnú interakciu a dávku.

 

 

V terapii využívam:

* adaptogény

* esenciálne oleje

* subtílnu aromaterapiu (energetické a vibračné vlastnosti esenciálnych olejov)

* bylinky

* liečivé oleje

* bioflavonoidy

* využívam princípy ortomolekulárnej medicíny (terapeutické dávky mikronutričných látok)

* homocysteín - konzultácia k výsledkom

* bioenergiu  

* ale tiež energiu vody, slnka, vzduchu a zeme.  

 

Často sa smejem, že celý svet by bolo treba zasypať medovkou, aby sme neboli takí vyčerpaní, a aby sme boli psychický v pohode :) Anémia, alergia, depresia, imunita, atopický ekzém, antibiotiká. Nechcem hltať len lieky, nemám z nich dobrý pocit, ich potenciál sa časom stráca, nezaberajú, majú nežiaduce účinky, chcem žiť ináč. Toto sú najčastejšie problémy, ktoré s klientmi riešime. 

 

Keďže v súčasnosti je okolo nás a v nás až príliš veľa chémie, mojim cieľom je prinášať nové informácie z oblasti život rešpektujúcej liečby, a inšpirovať a motivovať všetkých tých, ktorí hľadajú pomoc v prírode a vo vesmíre.

 

Aj preto hľadám a snažím sa pochopiť, pomôcť a vysvetliť aj ďalším, ktorí tiež hľadajú iné možnosti a podporiť ich v tom, že chcú žiť v súlade s prírodou, a nie len prežívať s chémiou. Zúčastňujem sa aktívne aj pasívne rôznych seminárov, školení a kurzov, odborných konferencií s témou prírodnej a alternatívnej liečby (bylinné tinktúry, aromaterapia, gemmoterapia, ortomolekulárna medicína a mnohé ďalšie zo zameraním na zlepšenie kvality života). Som autorkou alebo spoluautorkou článkov s témou pôsobenia prírodných látok na organizmus človeka a prírodnej liečby. 

 

Keby to bolo možné, liečili by sa všetci len vodou, svetlom, energiou. Rešpektujem však rozhodnutie, slobodnú vôľu a názor každého človeka, a aj preto želám všetkým bojovníkom veľa trpezlivosti a síl zmeniť všetko, čo je potrebné a čo povedie k uzdraveniu a pochopeniu. 

 

 

 

V terapii je na začiatok dôležité uvedomiť si, že nič nie je stabilné a nemenné. Všetko, vrátane génov a genetickej informácie, je v neustálom pohybe a prispôsobovaní sa. Akýkoľvek názor alebo informácia či neochvejné tvrdenie, s ktorým sa často stretávame, môže byť len jedným z mnohých pohľadov alebo názorov na vzniknutú situáciu. To, že sa niečo nedá, je len jeden z pohľadov. Takéto obmedzenia a hranice si tvoríme my sami, ak sme ochotní tieto tvrdenia akceptovať. 

 

 

Cena konzultácie o možnostiach neinvazívnej prírodnej terapie

Jednoduchá krátka odpoveď prostredníctvom mailu

Nie je spoplatnená a je určená pre Vašu radosť, spokojnosť a úžitok

 

Mikronutrienty, adaptogény, bylinky a oleje    

30 eur

 

Homocysteín – konzultácia k výsledkom (nezahŕňa vyšetrenie hladiny homocysteínu v laboratóriu)

31 eur

 

Subtílna aromaterapia a energoterapia (energetické a vibračné vlastnosti esenciálnych olejov)

35 eur

 

 

 

V úvodnom e-maily mi popíšte aký problém by ste chceli prekonzultovať, ako dlho už problém riešite, aj ako ste ho riešili (lieky, prírodné prostriedky, aký bol výsledok), aký je váš životný štýl, ako sa stravujete, napíšte mi ako sa máte, čo vás trápi. V prípade potreby vás požiadam o ďalšie informácie. Využiť môžete aj zdravotný dotazník, ktorý Vám zašlem.  

 

CIEĽOM PORADENSTVA je navrhnúť vhodné možnosti ako podporiť organizmus, aby sa aktivovali jeho prirodzené samoliečebné a regeneračné schopnosti a navodiť v organizme rovnováhu, prečistenie a posilnenie funkcie jednotlivých orgánov a celého organizmu. Cieľom je tiež vzdelávanie v oblasti starostlivosti o zdravie a prevencia. Nenahrádza však odbornú lekársku starostlivosť.    

 

VÝSLEDKOM KONZULTÁCIE je návrh podpornej prírodnej terapie, alebo preventívnych opatrení, ktorý môže zahŕňať nasledujúce možnosti:

 

1. Fytoterapia a bylinne tinktúry – adaptogény, liečivé čaje, liečivé koreniny.

2. Aromaterapia – masáž, obklady, inhalácia, možnosti esenciálnych olejov na posilnenie a harmonizáciu organizmu. Účinok esenciálnych olejov je závislý do určitej miery aj od koncentrácie a dávky. Ovplyvňujú predovšetkým jemný energetický systém a vibrácie, skôr ako fyzické telo, a podporujú liečenie na emocionálnej, mentálnej a duchovnej úrovni. 

3. Nutričná terapia – vitamíny, minerály, aminokyseliny, probiotiká, oleje lisované za studena, antioxidanty, bioflavonoidy, enzýmy. Nedostatok rôznych dôležitých živín vedie k rozvoju mnohých zdravotných problémov. Správna identifikácia a doplnenie vhodných nutrientov pomôže výrazne zlepšiť fyzický, duševný aj emocionálny stav. 

4. Gemmoterapia – detoxikácia a posilnenie organizmu pupeňmi. 

5. Možné príčiny, prečo bunky strácajú svoje vibrácie, prečo nefungujú správne, prečo neprijímajú nutričné látky a signály, prečo nevylučujú odpadové látky, aký je pohľad prírodnej liečby na daný problém, ako súvisí psychika s nervovým, imunitným, hormonálnym systémom aj celým organizmom.

 

Na vaše otázky budem odpovedať na základe svojich schopnosti, vedomosti a možnosti. 

 

 

 

 

ZOZNAM NIEKTORÝCH Z PUBLIKOVANÝCH PRÍSPEVKOV 

 

Prisenžňáková, Ľubica: Enzýmy – jiskry života. In: Meduňka, č.2 (2013).

2010 Ocenenie Prevedy, II. ročníka interaktívnej konferencie v sekcii organická, bioorganická, farmaceutická chémia, farmakológia a toxikológia za vedecko-výskumnú prácu Potenciál periférne účinkujúcich rastlinných polysacharidov v antitusickom pôsobení. 

Prisenžňáková, Ľubica - Nosáľová, Gabriela - Hromádková, Zdenka - Ebringerová, Anna: The pharmacological activity of wheat bran polysaccharides. In: Fitoterapia. - Roč. 81, č. 8 (2010), s. 1037-1044

Prisenžňáková, Ľubica - Šutovská, Martina - Nosáľová, Gabriela - Fraňová, Soňa  - Jošková, Marta  - Capek, Peter: Antitussive active herbal polysaccharides isolated from malian medical plants Trichilia emetica Vahl. (Meliaceae),and Opilia celtidifolia Guill. and Perr. Endl. ex Walp. (Opiliaceae) In: Acta Medica Martiniana. - Roč. 9, č. 2 (2009), s. 18-24

Prisenžňáková, Ľubica - Nosáľová, Gabriela - Šutovská, Martina: Terapeutický benefit arabinogalaktánov izolovaných z Coffea arabica a Trichilia emetica In: Diagnostika a terapia v pediatrii 11. - Martin : JLF UK, 2009. - S. 83-85. - ISBN 978-80-88866-68-8

Prisenžňáková, Ľubica - Nosáľová, Gabriela - Šutovská, Martina: Antitusický účinok polysacharidov izolovaných z vybraných liečivých rastlín. In: Centrum experimentálnej a klinickej respirológie. - Martin : Univerzita Komenského Jesseniova lekárska fakulta, 2009. - S. 113-118

Prisenžňáková, Ľubica - Nosáľová, Gabriela - Šutovská, Martina - Hromádková, Zdenka - Capek, Peter: Ovplyvnenie kašľového reflexu bioaktívnymi rastlinnými polysacharidmi. In: Nové trendy vo farmakoterapii [elektronický dokument]. - Martin: Jesseniova lekárska fakulta UK, 2010. - S. 53-58. - ISBN 978-80-88866-79-4

Prisenžňáková, Ľubica - Nosáľová, Gabriela - Sadloňová, Vladimíra - Hromádková, Zdenka: Využitie pektínov izolovaných z Cucurbita pepo var. styriaca (Cucurbitaceae) v terapii kašľa. In: Pokroky vo farmakológii v Slovenskej republike 5. - Bratislava : Farmaceutická fakulta UK, 2010. - S. 59-64. - ISBN 978-80-223-2883-8

Prisenžňáková, Ľubica - Nosáľová, Gabriela - Hromádková, Zdenka - Capek, Peter: Vzťah štruktúry a antitusickej aktivity rastlinných polysacharidov In: Nové poznatky v respirológii. - Martin : Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta, 2010. - S. 65-70. - ISBN 978-80-88866-82-4

Prisenžňáková, Ľubica - Nosáľová, Gabriela - Capek, Peter: Farmakologická a antitusická aktivita xylánových polysacharidov z Fagus sylvatica L. (Fagaceae). In: Nové trendy vo farmakoterapii II. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2011. - S. 46-50. - ISBN 978-80-89544-02-8

Prisenžňáková, Ľubica - Nosáľová, Gabriela: Antitusická aktivita rastlinných polysacharidov. In: Pokroky vo farmakológii v Slovenskej republike 6. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, 2011. - S. 49-55. - ISBN 978-80-223-3073-2

Navarini, L. - Suggi-Liverani, F. - Prisenžňáková, Ľubica - Paulovičová, E. - Nosáľová, Gabriela - Matulová, M. - Capek, Peter - Coradini, D. - Casarsa, C. : Biological activities of arabinogalactan - proteins isolatedfrom Coffea arabica freeze dried instant cofee. In: 23rd International Conference on Coffee Science [elektronický dokument]. - Paris : ASIC, 2010. - S. 92-100

Prisenžňáková, Ľubica - Nosáľová, Gabriela - Šutovská, Martina - Capek, Peter: Netradičné zdroje aktívnych polysacharidov proti kašľu. In: 23. Slovensko-poľské Vojtekove-Rudnikove dni detskej pneumoftizeol a imunoalergológie. Dolný Smokovec: Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a resp. chorôb, 2011. - S. 58-61. - ISBN 978-80-89544-03-5

Prisenžňáková, Ľubica - Šutovská, Martina - Nosáľová, Gabriela - Capek, Peter: Unconventional sources of antitussive active polysaccharides. In: Prague Medical Report (Sborník lékařský). - Roč. 109, suppl. (2008), s. 102-104

Prisenžňáková, Ľubica - Nosáľová, Gabriela - Hromádková, Zdenka - Košťálová, Zuzana: Effect of herbal polysaccharides of Cucurbita pepo on the cough reflex. In: Acta Medica (Hradec Králové). - Roč. 5, č. 3 (2010), s. 190

Prisenžňáková, Ľubica - Nosáľová, Gabriela- Košťálová, Zuzana - Hromádková, Zdenka- Šutovská, Martina: Účinnosť rastlinných pektínov v tlmení kašľového reflexu. In: Farmakológia 2009. 59. Farmakologické dni. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2009. - S. 40. - ISBN 978-80-223-2708-4

Prisenžňáková, Ľubica -Nosáľová, Gabriela: Supresia kašľa polysacharidmi z tekvice olejnatej. In: 5. Haľákove dni. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského, 2009. - S. 27. - ISBN 978-8088866-62-6

Prisenžňáková, Ľubica- Šutovská, Martina - Nosáľová, Gabriela- Jošková, Marta: Antitusický efekt bioaktívnych rastlinných polysacharidov izolovaných z afrických rastlín. In: 6. Martinské dni hygieny-verejné zdravotníctvo. - Martin : JLF UK, 2009. - S. 70-71

Prisenžňáková, Ľubica - Nosáľová, Gabriela- Capek, Peter - Hromádková, Zdenka: Potenciál periférne účinkujúcich rastlinných polysacharidov v antitusickom pôsobení In: Interaktívna konferencia mladých vedcov 2010. 2. ročník. - Bratislava : Preveda, 2010. - S. 58. - ISBN 978-80-970421-5-8

Prisenžňáková, Ľubica - Nosáľová, Gabriela - Capek, Peter - Hromádková, Zdenka: Modulácia kašľového reflexu rastlinnými polysacharidmi. 

 

<

počítadlo.abz.cz