Cesta ku zdraviu – jedy v krvi

 

Milí priatelia a priaznivci prírodnej liečby, pozdravujem všetkých tých, ktorí cítia, že sú súčasťou prírody a sú v harmónií s jej energiou. V tomto príspevku by som vám chcela predstaviť skvelú knihu od Gisely Weidner: Cesta ku zdraviu. O chorobe, jej pravej príčine a liečení.

 

 

 

 

 

Boh buď pozdravený!

Milí priatelia, vravím k vám menom duchovných lekárov. Budeme sa zaoberať oblasťou, ktorá ma čo do činenia s tzv. toxínmi alebo jedmi v krvi. Budeme sa venovať žľazám produkujúcim hormóny, dostaneme sa k situácií, kedy je ich činnosť nedostatočná alebo dokonca nulová. Tieto žľazy v nepatrných množstvách vyrábajú a do krvného obehu uvoľňujú látky veľkého účinku, hormóny. Tieto látky regulujú životné procesy v tele – rast človeka, výživu, látkový a energetický metabolizmus a tiež rozmnožovanie.

 

Cely systém týchto endokrinných žliaz (epifýza, hypofýza, štítna žľaza, prištítne telieska, týmus, pankreas, nadobličky, pohlavné žľazy) veľmi ovplyvňuje zdravie človeka. Pokiaľ tento systém dobre pracuje, je vzhľad človeka krásny, jeho telo zdravé a výraz tváre harmonický. Ak je však krv bohatá na jedy, dochádza aj tu k disharmónií. Vplyvom denaturovanej potravy nie je ani pôsobenie hormónov také, aké by malo byť. V tele vznikajú znetvoreniny a taktiež sa negatívne mení charakter človeka. Stáva sa veľmi labilný, podráždený, a tým trpí jeho vzťah k druhému. Jeho neznášanlivosť sa častokrát stupňuje tak, že nie je schopný vzájomného súžitia. Len sa pozrite, aký je dnešný svet!

 

 

Jedy sa objavujú už v telách malých detí. Už od raného detstva sú príčinou ich podráždenosti, nespokojnosti a veľkých nárokov. Však sa mnohí rodičia divia, čo všetko deti vyžadujú, čo všetko chcú vlastniť.

 

Krv je nositeľkou životnej sily, ódu. Filtruje sa v pečeni a obličkách, potom prechádza do pravej srdcovej predsiene, potom do pravej srdcovej komory. Odtiaľ prechádza malým krvným obehom do pľúc, kde je obohacovaná kyslíkom a zbavovaná oxidu uhličitého. Priteká do ľavej predsiene a do ľavej srdcovej komory. Tam začína veľký krvný obeh. Z ľavej srdcovej komory je krv pumpovaná cez aortu a cievny systém do celého tela. Potom ju žily vracajú zase späť k východiskovému bodu a všetko začína znovu.

 

Prúd krvi pretekajúci tepnami je veľmi silný, a preto majú tepny silné stany. Musia vydržať veľký tlak a musia byť elastické. Tepny sa postupne vetvia do mnohých vlásočníc. Okysličená, na živiny bohatá vlásočnicová krv odovzdáva bunkám živiny a kyslík a prijíma od nich jedovaté látky a odpad. Pokiaľ je telo zdravé, krv celkom v poriadku a vlásočnice nie sú upchaté, môže byť výmena skutočne uskutočnená. Bunky dostanú výživu a bunkové odpady prejdú do krvi. Vlásočnicami putujú do žíl, tými do srdca a potom do pľúc, kde prebehne ďalšia výmena. Tá umožní, aby sa do krvi dostal kyslík, a všetko znova preteká telom. Tak to harmonicky prebieha, pokiaľ sa človek správne stravuje.

 

 

Avšak iná situácia nastáva, keď konzumujeme zlú, priemyselne upravovanú stravu. Teraz cievami prúdi krv obsahujúca jedy. Pečeň a obličky preto nemôžu krv už úplne čistiť a ani pľúca nedokážu všetky tieto látky z tela odstrániť. Taktiež lymfatická sústava si s jedmi, ktoré do nej prešli cez klky čriev, nevie poradiť. A tak sa v tele postupne hromadia jedovaté látky a organizmus sám seba otrávi. Dochádza k autointoxikácií – samootráveniu.

 

 

A teraz to príde! Krv s toxickými látkami sa z tepien nakoniec dostáva do vlásočníc, ale tentoraz nie je schopná plne prijímať odpady z buniek, pretože sú v nej trvalo prítomné jedy. Z toho istého dôvodu nemôže byť ani v pľúcach dostatočne zásobená kyslíkom. Vzniká nedostatočný krvný obeh a ten sa prejavuje obmedzenou, ba zaniknutou funkčnosťou orgánov – vyzerá to, ako keby orgány spali, akoby niektoré časti tela boli v narkóze. Ak sa k bunkám nedostáva výživa, pretože výmena neprebieha alebo sa tak deje iba čiastočne, tkanivá nemôžu pracovať a skôr či neskôr dôjde k ich zrúteniu. To vedie k oslabeniu napätia tkanív celej sústavy – kostrovej, svalovej. A môžu sa objaviť i ďalšie dôsledky, napr. pokles orgánov, zmena medzistavcových platničiek či pokles maternice.

 

Tiež cievy sú tvorené tkanivami, a tak ani tie už nie sú riadne vyživované vracajúcou sa toxikovanou krvou. Napätie klesá, steny sa stávajú krehkými a môžu sa porušiť. A vznikajú ochorenia žíl.

 

Vplyvom usadených jedov, krvných tukov a škodlivých látok, ktoré už nemôžu byť odvádzané, dochádza k zmenám pružnosti srdcového svalu a kvalita srdcovej steny sa zhoršuje. Krvný tlak sa zvyšuje. Srdce musí intenzívnejšie pracovať, a preto sa zväčšuje. Srdcový sval sa zväčšuje aj z iného dôvodu: vplyvom zlého zloženia krvi nemôže byť čistené a dostatočne zásobované kyslíkom. Potom srdce ochorie.

 

A žily? V týchto cievach krv prúdi ešte pomalšie, hustne a hromadí sa v chlopniach. Stály tlak krvi vytvára v týchto miestach komory a vyklenutia. V nich sa zráža nahromadená jedovatá krv a vznikajú kŕčové žily, tromby. Pokiaľ sú tieto tromby infikované baktériami, žily sa zapália. Keď sa takého kúsky zrazenín odtrhnú a dostanú do pľúc, pľúcne cievy sa upchajú – nastáva embólia. I na iných miestach otráveného krvného obehu sa vplyvom spomaleného prúdu krvi ukladajú na chorých cievnych stenách malé krvné zrazeniny. A takéto cievy sa môžu postupne upchať. Podobne je to aj pri upchatí srdcových vencovitých ciev. Srdce zlyháva a dochádza k srdcovému infarktu.

 

 

Pokiaľ človek nenájde odvahu múdro žiť, napriek tomu, že už bol rôznymi spôsobmi varovaný, vznikajú u neho aj iné infarkty. Okrem stravy ich spôsobujú tiež vplyvy dedičné. Ale hlavnou, naozaj hlavnou príčinou je zlá potrava. Zlá priemyselne upravovaná strava, zlá životospráva, ale tiež chybné ľudské správanie sa.

 

Moji milí priatelia a čitatelia, premýšľajte o tom. Prajem vám k tomu Božiu pomoc, ochranu a požehnanie. Nech padnú naše slová na úrodnú pôdu.

Boh buď pozdravený!

                                 Ulf a duchovní lekári