Homocysteín zvyšuje riziko vzniku osteoporózy

Množstvo homocysteínu, ktoré sa nachádza v organizme, patrí v súčasnosti k popredným ukazovateľom celkového zdravia, dostatočného príjmu a vstrebávania vitamínov, minerálov, nutrientov. Tento metabolit je nezávislým ukazovateľom rozvoja civilizačných, neurodegenaratívnych, srdcovocievnych, autoimunitných ochorení, rakoviny, cukrovky, infarktu, mozgovej mŕtvice, ochorení obličiek či predčasného starnutia.

Čo je homocysteín a ako vzniká? Homocysteín je aminokyselina vznikajúca metabolizmom esenciálnej aminokyseliny s obsahom síry – metionínu. Za normálnych metabolických podmienok je v organizme enzymaticky rozkladaný na neškodné zlúčeniny. Avšak, homocysteín, ktorý nie je v bunke zmetabolizovaný, sa dostáva do krvi ako toxická látka, spôsobuje oxidačný stres a zápal, a tým podmieňuje vznik ochorení.

Okrem už vyššie spomínaných ochorení ovplyvňuje homocysteín aj metabolizmus kostí a ich kvalitu. Zvýšená hladina homocysteínu, nedostatok niektorých vitamínov a minerálov (B12, folát, vitamín D, C, horčík, zinok, bór) a aminokyselín sa spája aj so zvýšeným rizikom vzniku osteoporózy a zlomenín.


Mechanizmus účinku nie je ešte presne známy, úlohu tu zohrávajú viaceré faktory. Vplyvom homocysteínu dochádza v kostiach k zníženému prietok krvi, zníženej mineralizácii kostí, remodelácii štruktúry kosti. Tiež sa vie, že bunky kostného tkaniva, ich tvorba a metabolizmus, sú veľmi citlivé na oxidačný stres a prítomnosť voľných kyslíkových radikálov, ktorých vznik homocysteín podporuje.

Osteoporóza je chronické multifaktoriálne ochorenie so zníženým obsahom kostnej hmoty a narušenou mikroarchitektúrou kostí. Na tomto stave sa podieľa nielen genetika a hormonálny systém, ale aj výživa, životný štýl, pravidelný pohyb, environmentálne faktory, užívané lieky.

Poškodeniu kostného tkaniva, ktorého dôsledkom sú zlomeniny (najčastejšie bedrového kĺbu), bolesť, invalidita, zhoršená kvalita života, je možné predchádzať vhodnou stravou, cvičením, vhodnými doplnkami.

Ako môžete zistiť hladinu homocysteínu, kedy je jeho hodnota vysoká, ako ho znížiť na optimálnu hodnotu? Môžete mi napísať mail naturterapy@gmail.com a dohodnúť si konzultáciu.

Mgr. Ľubica Prisenžňáková, PhD.