Homocysteínová nerovnováha je príčinou mnohých ochorení

Homocysteín je aminokyselina obsahujúca síru. Pre metabolické dráhy človeka hrá dôležitú úlohu. Vzniká metabolizmom pre organizmus nepostrádateľnej aminokyseliny metionínu, ktorý pochádza zo stravy.

Hcy sa v organizme nachádza buď voľný (zahŕňa redukovanú formu, oxidovanú formu – homocystidín a zmiešané disulfidy), alebo viazaný na krvné bielkoviny (albumín) alebo lipoproteíny (približne 80%je viazaného). Metabolizmus homocysteínu prebieha prostredníctvom: a) remetylácie Hcy za vzniku metionínu, pričom v reakcií je potrebná prítomnosť vitamínu B12 a kyseliny listovej, b) transsulfuráciou, kde napr. v obličkách alebo pečeni dochádza k Hcy na cystationín za účasti enzýmu cystationín-B-syntázy (CBS), ako kofaktor sa vyžaduje prítomnosť pyridoxínu (B6), c) remetyláciou Hcy na metionín prostredníctvom betaínu a enzýmu homocysteín metyltransferáza (BHMT). Normálny metabolizmus homocysteínu je teda závislý od dostatočnej zásoby vitamínov B6, B9 a B12, glutationu, niektorých minerálov, ale aj od funkčnosti pečene, obličiek či čreva a správneho stravovania a životného štýlu.

Problém nastáva vtedy, ak sa Hcy nemetabolizuje dostatočne kvôli prílišnému príjmu metionínu a nedostatočnému príjmu mikronutričných látok, genetike alebo oslabenej činnosti vnútorných orgánov, či kvôli iným faktorom. Vtedy sa obrovské množstvo Hcy nahromadeného v bunkách uvoľni do krvi a odtiaľ prechádza všetkými orgánmi a cievami. Keďže podlieha autooxidácií, jeho reaktívne formy pôsobia toxicky nielen na bunku ale poškodzujú aj cievny endotel v každom orgáne a spôsobujú oxidačný stres.    

Zvýšená hladina Hcy sa označuje ako hyperhomocysteinémia. Vysoká hladina Hcy je jedným z popredných faktorov, ktoré sa podieľajú na vzniku a rozvoji civilizačných ochorení.

V nasledujúcej tabuľke sú zhrnuté niektoré možné príčiny hyHcy. 
Genetické príčinyPorucha činnosti a tvorby enzýmov podieľajúcich sa na metabolizme Hcy a mikronutrientov (MTHFR, CBS, metionín-syntetáza)
Fyziologické faktoryVekPohlavieRasaMenopauza
Systémové ochoreniaOchorenia obličiekNádory,Hypotyreóza,PsoriázaCukrovkaAkútna cievna mozgové príhodaSrdcový infarkt
Výživové nedostatkyNedostatok vitamínov B6, B9, B12
Užívané liekyAntiepileptikáAntikoncepciaHypolipidemikáMetotrexátOxid dusný (rajský plyn)SulfasalazínTrimetoprim
Ostatné faktoryDiétaAlkoholKávaFyzická aktivitaFajčenie

 Zdroj: Cingelová a kol., Cesk Slov Neurol, 2013; 76/109(5)

Zvýšená hladina homocysteínu sa spája so:

* Zvýšenou prokoagulačnou aktivitou, chybnou aktivitou krvných doštičiek a trombózou

* Zvýšeným rizikom vzniku cievnych ochorení (mŕtvica, infarkt, vysoký krvný tlak)

* Rozvojom aterosklerózy

* Zvýšenými zápalovými procesmi

* Zápalovými ochoreniami čriev, ulcerózna kolitída, Crohnova choroba, zápcha

* Tráviacimi problémami – bolesť žalúdka, poruchy trávenia

* Zápalmi kĺbov

* Oslabenou imunitou

* Alergiou, astmou

* Tinnitom (hučanie v ušiach)

* Pevnosťou a štruktúrou kosti, regeneráciou kosti a tkaniva

* Neurodegeneratívnymi ochoreniami (Parkinson, Alzheimer, demencie, skleróza multiplex), epilepsiou

* Depresiou, úzkosťou, chronickou bolesťou, únavou a chronickým únavovým syndrómom

* Neplodnosťou

* Komplikáciami v tehotenstve – preeklampsia, eklampsia, predčasný pôrod, potrat, problémy s vývojom placenty

* Počas vnútromaternicového vývinu môže dôjsť k vrodeným chybám – rázštepy, vrodená chyby srdca, rastová retardácia, Downov syndróm

* Zvýšeným rizikom vzniku nádorov 

Mgr. Ľubica Prisenžňáková, PhD.