Kardiovaskulárne ochorenia útočia. Ako sa brániť? Časť I.

Najčastejšími chronickými neinfekčnými ochoreniami dnešnej doby zhoršujúcimi kvalitu a dĺžku života sú bezpochyby srdcovocievne ochorenia. Ich nárast stúpa nielen v populácií starších, ale čoraz častejšie sa objavujú aj u mladých a aj u deti. Ochorenia srdca a ciev sú považované za multifaktoriálne ochorenia, na ich rozvoji sa podieľajú viaceré príčiny. Čím viac rizikových faktorov máme, tým je väčšia pravdepodobnosť ohrozenia zdravia a zhoršenia jeho kvality nielen v pokročilom veku.

Ak vynecháme genetické faktory, ktoré majú tiež súvislosť s toxínmi v prostredí, medzi najdôležitejšie rizikové faktory môžeme zaradiť nezdravú stavu a jedy v nej, ktoré otravujú krv (nedostatok nutričných látok, vitamínov, minerálov, príliš veľa cukru, málo zdravých tukov príliš veľa trans- mastných kyselín), málo zeleniny a ovocia, a tým aj nedostatok fytonutrientov, málo pohybu, zničujúci životný štýl, fajčenie, alkohol, obezitu, diabetes, vysoký krvný tlak, chemické lieky, veľa stresu a hnevu, ktorý nevieme spracovať, životné prostredie.

Na optimálnej činnosti obehového systému sa podieľajú aj nervy a nervový systém, obličky, trávenie, dýchací systém, imunita, psychika. Dokonca celá osobnosť človeka sa podieľa na udržiavaní funkčnosti či nefunkčnosti ciev a srdca, a rozvoji KVO.

Príroda nám poskytuje množstvo prostriedkov ako predchádzať týmto ochoreniam alebo spôsoby ako aktivovať liečivé sily v organizme. Napriek tomu mnohí siahajú s väčšou dôverou na chemické látky, ktorých pôsobenie je v mnohých smeroch kontroverzné. Častokrát stačí len začať zo zmenou životného štýlu a priaznivé výsledky nás budú motivovať k ďalším zdravým krokom na dosiahnutie cieľa. 

Chronické ochorenia vrátane srdcovocievnych, vyžadujú dlhodobý alebo aj celoživotný terapeutický systém, pretože podstata zdravia spočíva vo vyrovnanosti, poznaní, pochopení, v harmónií a spokojnosti.

Choroby srdca a ciev:

1. Poruchy srdcového rytmu arytmie (bradykardie, tachykardie, fibrilácie).

2. Ischemická choroba srdca (angina pectoris, infarkt myokardu, arytmie, srdcové zlyhávanie).

3. Zlyhanie srdca a srdcová nedostatočnosť (chronické alebo akútne).

4. Zápalové ochorenia srdca.

5. Vrodené a získané choroby srdca.

6. Chlopňové chyby (zápalové, degeneratívne, vrodené, úrazové).

7. Choroby ciev (najčastejšie sú podmienené aterosklerózou, cievnym zápalom. Cievna mozgová príhoda, ochorenie obličkových tepien, choroby aorty, brušných tepien, periférne tepny a Raynaudov sy., poškodenia aorty, aneuryzmy).

8. Choroby žíl (kŕčové žily, hlboká žilová trombóza, zápaly povrchových žíl tromboflebitída, chronická žilová nedostatočnosť, vred predkolenia). 

9. Ochorenia lymfatických ciev. 

Mgr. Ľubica Prisenžňáková, PhD.