Kardiovaskulárne ochorenia útočia. Ako sa brániť – časť II. – fyziológia

Na úvod minimum z fyziológie kardiovaskulárneho systému

Kardiovaskulárny (alebo tiež srdcovocievny či obehový) systém zabezpečuje distribúciu krvi v celom organizme. Je tvorený srdcom a sústavou ciev. Veľký krvný obeh (systémový) sa začína aortou a vyúsťuje do dutých žíl v pravej srdcovej predsieni. Malý krvný obeh (pľúcny) sa začína pľúcnicou a končí sa pľúcnymi žilami, ktoré vyúsťujú do ľavej srdcovej predsiene. Cievny systém, to sú nekonečné, navzájom poprepájané trubičky s rôznou štruktúrou a funkciou. Cievy rozlišujeme lymfatické a krvné.

Lymfatické cievy prenášajú lymfu. Lymfa sa zbiera z medzibunkových priestorov väčšiny orgánov a tkanív do vlásočníc a odtiaľ lymfatickými cievami cez lymfatické uzliny do väčších lymfatických ciev, až nakoniec vyústia do krvných ciev (do žíl). Úlohou lymfatického systému je prenášať bielkoviny a lipidy, ale taktiež odvádzať produkty látkovej premeny, toxické látky, baktérie, alergény a zabezpečiť imunologickú obranu organizmu.

Systém krvných ciev prenáša krv, ktorá sprostredkováva látkovú premenu v tkanivách, prenáša živiny a kyslík, ale tiež hormóny, neurotransmitery, obranné látky, elektrolyty, do všetkých tkanív a orgánov a odvádza oxid uhličitý do pľúc a ostatné produkty metabolizmu do vylučovacej sústavy. Podľa funkcie poznáme tepny, žily a vlásočnice. Tepny (arteriae) vedú krv zo srdca a postupne sa vetvia na stále tenšie tepničky až vlásočnice (kapiláry). Žily (venae) vedú odkysličenú krv z kapilár z tkanív do srdca.     

Srdce je dutý svalový orgán. Je rozdelené na pravú a ľavú časť, a v každej časti je jedna predsieň a jedna komora. Krv zo žíl priteká do pravej a ľavej predsiene. Z pravej a ľavej komory je krv vypudená do tepien. Krv v cievach je poháňaná rytmickými sťahmi, systolou (sťah) a diastolou (uvoľnenie sťahu). Spätnému pohybu krvi pri sťahoch zabraňujú srdcové chlopne. Výživa srdcového svalu je zabezpečovaná prostredníctvom vencovitých tepien a krv je odvádzaná prostredníctvom srdcových žíl (koronárne cievy).   

Krv predstavuje približne 6% hmotnosti tela, pozostáva z krvnej plazmy a krvných teliesok. Krvná plazma je priehľadná žltkastá kvapalina obsahujúca 92% vody, bielkoviny (albumín, globulíny, fibrinogén), soli, a ďalšie látky. Krvné telieska sú:

1. červené krvinky (erytrocyty) – prenášajú kyslík a oxid uhličitý. Obsahujú červené krvné farbivo hemoglobín na transport krvných plynov a udržiavanie stáleho pH krvi.  

2. biele krvinky (leukocyty) – chránia organizmus pred cudzorodými látkami. Zúčastňujú sa aj hemokoagulácie a fibrinolýzy. Uvoľňujú veľké množstvo biologicky aktívnych látok.   

3. krvné doštičky (trombocyty) – zúčastňujú sa hemostázy, hojenia rán, zápalových procesov, alergických procesov, ovplyvňujú priepustnosť cievnej steny.  

Mgr. Ľubica Prisenžňáková, PhD.